JAK ZOSTAĆ KIEROWCĄ ZAWODOWYM CE KROK PO KROKU

Kierowca zawodowy ma wiele szans na zatrudnienie w firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych działających na terenie kraju oraz poza jego granicami. Aby jednak uzyskać takie kwalifikacje i uprawnienia, wcześniej należy przejść odpowiednie kursy i egzaminy. Ważne jest również uzyskanie odpowiedniego prawa jazdy, aby móc następnie pełnoprawnie posługiwać się tym dokumentem.

Prawo jazdy kategorii B

W pierwszej kolejności osoby chcące uzyskać uprawnienia kierowcy zawodowego CE, muszą zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii B. Po jego pozytywnym ukończeniu w części teoretycznej i praktycznej, kierowca uzyskuje pozwolenie na kierowanie pojazdami osobowymi. Nie ma więc możliwości od razu zapisać się na kurs prawa jazdy C lub C+E.

Prawo jazdy kategorii C i C+E

Do uzyskania prawa jazdy kategorii C przystępują osoby posiadające minimum 21 lat, które zdobyły orzeczenie lekarskie i psychologiczne niestwierdzające żadnych przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi. Warunkiem jest poprawne zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego – na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Dopiero dzięki temu uzyskuje się prawo jazdy kategorii C.

Następnie można przejść do kursu na prawo jazdy kategorii C+E. Cały kurs złożony jest z teoretycznych zajęć, które kończą się praktycznym egzaminem. Gdy już o to zadbaliśmy, to jest jeszcze do uzyskania dodatkowe uprawnienie, które już w pełni pozwala nam stać się kierowcą zawodowym C / CE.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Kierowcy posiadający już prawo jazdy kategorii C lub CE bądź aktualnie przechodzące kurs powinny również ubiegać się o uzyskanie „Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej”. Uprawnia ono do zawodowego przewozu rzeczy. Świadectwo takie uzyskuje się przechodząc kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej. Czas trwania kursu wynosi w wersji standardowej aż 280 godzin lekcyjnych, natomiast jest jeszcze możliwość skorzystania z wersji uproszczonej, przyśpieszonej, która trwa 140 godzin lekcyjnych. Uzyskanie świadectwa jest możliwe po poprawnie ukończonym egzaminie w formie pytań testowych oraz przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego niestwierdzającego żadnych przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego do przewozu rzeczy w wydziale komunikacji. Dopiero wtedy kierowca ma możliwość uzyskać do prawa jazdy wpis kodu 95.

Spełniając te 3 warunki okazujemy się zawodowymi kierowcami C / CE. Jeśli więc myślimy, aby rozwijać się w tym kierunku, to warto o to zadbać krok po kroku. Dzięki temu już niedługo będziemy mogli cieszyć się wspaniałą pracą w firmie transportowej, która doceni nasze kwalifikacje i zapewni nam odpowiednie warunki pracy.

Regularne szkolenia okresowe

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej udzielane jest kierowcy na okres 5 lat. Przedłużenie uprawnień odbywa się za pomocą badań lekarskich i szkolenia okresowego. Warunkiem przedłużenia świadectwa okazuje się ukończenie kursu, bez żadnego egzaminu, a zarazem pozytywne wyniki lekarskie.

Kwalifikacje zawodowe

Kierowca zawodowy C / CE zawsze może się rozwijać i dzięki temu zapewnić sobie możliwość pozyskania ciekawszej oferty pracy. Na przykład można starać się pozyskać uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych, a pozwalają na to specjalne szkolenia dla kierowców ADR. Kolejną opcją jest przejście kursu HDS, pozwalającego kierowcy na załadunek towarów bez używania dodatkowych urządzeń.