Wszystko co trzeba wiedzieć o kabotażu

 

Transport kabotażowy jest coraz bardziej popularny wśród polskich firm spedycyjnych. Tego typu przewozy w Niemczech i Francji są dla polskich przewoźników szansą na dodatkowy zarobek. Wiele osób wciąż jednak nie wie, na czym polega kabotaż i jakie są związane z nim przepisy. 

 

Czym jest kabotaż?

Kabotaż to świadczenie usług transportu drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczący firm, które nie mają siedziby w danym kraju. Najprościej mówiąc transport kabotażowy ma miejsce wtedy, gdy np. firma z Polski świadczy tymczasowo przewozy krajowe w Niemczech czy Francji. Kabotaż jest transportem krajowym, a więc zarówno załadunek, jak i rozładunek muszą mieć miejsce na terenie jednego państwa, np. przewóz z Monachium do Frankfurtu. Przepisy dotyczące kabotażu zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w art. 2 (6). Podstawowym warunkiem świadczenia usług kabotażowych jest uprzednie dokonanie przewozu międzynarodowego. Nie możemy więc wykonać kabotażu na terenie państwa UE, jeśli nie wykonaliśmy przewozu międzynarodowego.

Warunki kabotażu

Aby świadczyć usługi kabotażu przewoźnik musi spełniać następujące warunki:

  • posiadanie licencji wspólnotowej;
  • świadectwo kierowcy (w przypadku kierowców państwa trzeciego);
  • kabotaż musi zostać wykonany po przewozie międzynarodowym – powrót bez ładunku jest nieekonomiczny i szkodliwy dla środowiska;
  • transport kabotażowy dokonywany jest tym samym pojazdem, którym wykonuje się przewóz międzynarodowy – gdy mamy do czynienia z zespołem pojazdów, to tym samym pojazdem silnikowym;
  • w ramach jednego państwa członkowskiego możemy wykonać jedynie trzy przewozy kabotażowe – na przewozy kabotażowe mamy jedynie 7 dni od rozładunku transportu międzynarodowego;
  • jeśli wjeżdżamy do państwa, w którym planujemy dokonać kabotażu bez ładunku, możemy wykonać tylko i wyłącznie jeden przewóz. Dodatkowo przewóz musi być dokonany w ciągu trzech dni;
  • wymagane są również dokumenty, które poświadczają stosowanie się do przepisów dotyczących kabotażu.

Wymagane dokumenty

Według art. 8 (3) Rozporządzenia 1072/2009 kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe powinni posiadać list CMR dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego, a także listy przewozowe do każdego przewozu kabotażowego. Te dokumenty muszą zawierać nazwę, adres i podpis nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy (wraz z datą po dokonaniu przewozu), a ponadto miejsce oraz datę odbioru rzeczy oraz miejsce punktu docelowego. Dodatkowo wszystkie informacje dotyczące powyższych rzeczy, takie jak metoda pakowania, liczba opakowań, nazwa, specjalne oznaczenia oraz waga. W dokumentach powinny się również znaleźć numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

Należy jednak pamiętać, że kierowca musi również dostosować się do przepisów o transporcie drogowym, które obowiązują w danym państwie członkowskim. Regulują one zwykle kwestie dotyczące m. in. zasad umowy przewozu oraz masy i wymiarów pojazdów drogowych.

Recent Posts

Leave a Comment