Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca na terenie UE?

Jak wiadomo, kierowcy, którzy wykonują przewozy na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, muszą posiadać niezbędne dokumenty. Oczywiście podstawą jest tutaj prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie OC. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego potrzebna jest również dokumentacja związana z rejestracją czasu pracy kierowcy, towarem, pojazdem, wypis z licencji oraz winiety. Co dokładnie musi mieć przy sobie kierowca?

 

Najważniejsze dokumenty w transporcie drogowym

W przypadku, gdy kierowca wykonuje usługi transportu drogowego, powinien posiadać następujące dokumenty:

 • Prawo jazdy z wpisaną datą ważności.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Ubezpieczenie OC.
 • Dowód uiszczenia opłat drogowych – w zależności od przepisów, jakie obowiązują na terenie danego państwa.
 • Wypis z licencji transportowej lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.
 • Dokument przewozowy.
 • Kierowcy, którzy prowadzą ciężarówki wyposażone w tachograf analogowy, powinni posiadać wykresówki z dnia bieżącego oraz z poprzednich 28 dni. Ponadto wymagana jest karta kierowcy (jeśli mamy w posiadaniu).
 • W przypadku pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy, kierowca powinien posiadać kartę kierowcy, a także wykresówki z ostatnich 28 dni, jeśli w tym okresie kierowca prowadził również pojazd z tachografem analogowym.
 • Świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie.

Przewóz osób

Kierowca powinien posiadać odpowiednie dokumenty również w przypadku przewozu osób:

 • Jeśli kierowca wykonuje przewozy regularne i specjalne – właściwe zezwolenie, a także jego wypis oraz aktualny rozkład jazdy. Ponadto, jeśli będzie wymagany, to również formularz jazdy.
 • Międzynarodowe przewozy wahadłowe i okazjonalne – zezwolenie lub formularz jazdy.
 • Oryginał lub wierzytelna kopia decyzji (art. 20. ust. 2).
 • W przypadku, gdy kierowca wykonuje przewozy okazjonalne osób autobusami zarejestrowanymi w państwie innym niż stała siedziba firmy przewoźnika lub jego stałe miejsce – wymagane jest potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne.
 • Dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym.
 • W przypadku przewozów okazjonalnych – kopia umowy przewozu.

Przewóz rzeczy

W przypadku, gdy kierowca wykonuje przewóz rzeczy, musi posiadać przy sobie:

 • Dokumenty związane z przewożonym ładunkiem.
 • Właściwe zezwolenia wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym.
 • Świadectwo zgodne z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych oraz wymaganych do tego specjalnych środków transportu.
 • Pozwolenie na przejazd pojazdu, w przypadku gdy jego masa, naciski osi lub wymiary przekraczają wielkości określone w odrębnych przepisach.
 • Dokumenty związane z przewozem zwierząt oraz odpadów.
 • Certyfikat potwierdzający, iż pojazd spełnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i został dopuszczony do ruchu (jeśli jest wymagany).
 • Dokumenty związane z przewozem przez granicę organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Jeśli kierowca realizuje przewóz na potrzeby własne, musi posiadać i okazać przy kontroli wypis zaświadczenie na niezarobkowy przewóz drogowy. W przypadku posiadania licencji, kierowca może okazać jej wypis zamiast zaświadczenia. Brak lub nieokazanie odpowiednich dokumentów wiąże się z konsekwencjami karnymi.

Recent Posts

Leave a Comment