Co to jest transport multimodalny?

Transport multimodalny jest dość skomplikowanym pojęciem bowiem często jest utożsamiany z transportem intermodalnym oraz kombinowanym, które jednak różnią się między sobą. Dokładną definicję tego terminu określa Konwencja o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów. Co określa się tym pojęciem?

Czym jest transport multimodalny?

Transportem multimodalnym określa się złożony proces transportowy towarów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu, np. samochodowego i kolejowego lub morskiego, kolejowego i samochodowego. Jak mówi definicja, o multimodalnym transporcie mówimy wtedy, gdy jest on realizowany z użyciem przynajmniej dwóch różnych gałęzi transportu. W takim przypadku musi być zawarta umowa o przewóz multimodalny. Transport odbywa się z miejsca położonego w jednym kraju do miejsca przeznaczenia w innym państwie.

Transport intermodalny i kombinowany – dwa różne pojęcia

Obok transportu mulltimodalnego wyróżnia się dwa dodatkowe terminy: intermodalny oraz kombinowany. Pojęcia te często są utożsamiane i używane zamiennie, a jednak różnią się one między sobą.

Transport intermodalny, podobnie jak multimodalny, wykorzystuje przy przewozie różne środki transportowe. Tutaj jednak jest jeden warunek – towary na całej trasie muszą być w tej samej jednostce ładunkowej, a więc w tym samym opakowaniu czy kontenerze.

Kolejne pojęcie, czyli transport kombinowany, dotyczy usługi przewozowej, gdzie w głównej mierze towary transportowane są przy użyciu żeglugi śródlądowej, morskiej lub kolei, ale dowóz od nadawcy i odwóz do odbiorcy realizowany jest z wykorzystaniem transportu drogowego.

Kto ponosi odpowiedzialność za transport?

Cały transport wykonywany jest na podstawie jednego dokumentu przewozowego i odbywa się pod kierownictwem Operatora Transportu Multimodalnego (MTO). To on odpowiada za organizację, zarządzanie i wystawianie dokumentów. I on także jest odpowiedzialny za ładunek od chwili jego przyjęcia, aż do chwili dostarczenia go do celu. Załadowca jest więc zwolniony z problemów dotyczących organizacji.

Transport multimodalny – korzyści i rodzaje

Ten rodzaj transportu jest niezwykle korzystny dla osoby zlecającej, bowiem płaci ona tylko jedną opłatę przewozową. Transport multimodalny wykorzystywany jest w celu skrócenia czasu transportu, zoptymalizowania jego kosztów, a także by usprawnić przewóz towarów od producenta do konsumenta.

Wyróżnia się różne rodzaje transportu, które zależą od odległości do celu oraz dostępności środków przewozowych. Ze względu na rodzaj użytych środków transportowych, transport multimodalny dzieli się na:

  • przewozy szynowo-drogowe,
  • przewozy szynowo-drogowo-morskie,
  • przewozy szynowo-drogowo-lotnicze,
  • przewozy szynowo-drogowo rzeczne.

Warto zauważyć, że powyższe środki przewozowe mogą realizować zarówno transport krajowy, międzynarodowy, kontynentalny, jak i międzykontynentalny. Taka opcja sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy towary przesyłane są na duże odległości. Usługa transportu multimodalnego obejmuje przeładunki, odprawy celne, magazynowanie na trasie (gdy jest to wymagane), ubezpieczenie oraz monitoring przesyłek.

 

Recent Posts

Leave a Comment